Kvalitetsprinciper

PK Road AB följer med i utvecklingen av hållbara bygg principer i produktionsprocesser. För oss är hållbarhet och grön byggnad för bevarande av energi och andra resurser en viktig faktor. Vi uppnår dessa mål genom att anta moderna arbetsorganisationsprinciper och teknologier i produktionsprocesser.